top of page

Umístění Polynéského a Maorského tetování na těle

V polynéském tetování umístění na těle hraje velký význam - existuje několik prvků, které získávají zvláštní význam právě na základě své polohy na těle, a dokonce i vztah mezi prvky a jejich vzájemné polohy mají vliv na hodnotu tetování.


Lidé jsou děti Rangi (nebe) a Papa (země), kteří byli kdysi jednotní a úkolem člověka je najít toto spojenectví znovu. V tomto případě, tělo je považováno za ideální pojítko mezi Rangi a Papa, kde horní část je spojena s duchovním světem a Rangi, a Papa s materiálním světem a Zemí. Umístění některých prvků na těle, například, genealogického stromu na zadní straně rukou, naznačují, že zadní strana je spojena s minulostí, a přední s budoucností. Také se předpokládá, že pravá strana je mužská a levá je ženská. Stejně tak v umístění tetování na těle je vhodné dodržovat rovnováhu - pokud tam je tetování na levé ruce, další by měla být na pravé noze a tak dále.


Podívejme se na tělo blíž:

1. Hlava

Hlava symbolizuje kontakt s Rangi (oblohou) a je spojena s nadpřirozenými schopnostmi, znalostí, moudrostí a intuicí. Maoři dávají velký význam hlavě a obličeji a jejich tetování na obličeji sdělují podrobnosti života svého majitele - jeho postavení ve společnosti a jeho skutky, stejně jako skutky jeho předků. To je důvod, proč je kopírování tetování obličeje považováno za velmi urážlivé: je to jako krádež něčí identity a tvrzení, že jeho vlastní historie patří někomu jinému.


2. Horní část trupu

Od pupku po prsa. Tato část těla je spojena s velkorysostí, upřímností, ctí, radostí a smířením. Toto místo se nachází mezi Rangi a Papa a aby mezi nimi byla harmonie, musí v této oblasti existovat rovnováha.


3. Spodní část trupu

Od stehen k pupku. Tato část těla představuje životní energii, odvahu, sexualitu a reprodukci potomků, samostatnost. Stehna se týkají zejména síly a manželství. Břicho je místo, odkud pochází Mana a pupek symbolizuje nezávislost, protože je spojen s odříznutím pupeční šňůry. Je třeba dodat, že nezávislost v polynéské společnosti má velmi pozitivní význam, na rozdíl od individualismu. Všichni lidé, kteří jsou životně závislí na moři, si hluboce uvědomují důležitost společnosti a Polynésané si kolem ní budují svou kulturu. Rodiny se zde stávají nesmírně velkými skupinami, včetně sousedů a přátel. Nejslavnější slovo, označující takovou velkou rodinu, pochází z Havaje - Ohana znamená rodinné skupiny, včetně přátel a sousedů, stejně jako všech lidí, kteří se podílejí na společné výchově dětí, krmí a učí je.


4. Horní paže a ramena

Ruka nad loktem je spojena s mocí a odvahou, tetování zde dělají bojovníci a náčelníci. Maorské slovo Kikopuku používané k označení této části se skládá ze slov Kiko (maso, tělo) a Puku (zvětšovat se). Puku jako předpona nebo přípona se také používá ke zdůraznění významu slova. V tomto případě slovo Kikopuku zdůrazňuje myšlenku silných, velkých rukou.


5. Dolní paže a ruce

Toto místo je spojeno s kreativitou, tvorbou, výrobou něčeho.


6. Nohy a lýtka

Nohy představují pohyb vpřed, transformaci, pokrok. Jsou také spojeny s oddělením a výběrem. Právě zde v nohou dochází ke kontaktu s Papa (zemí), Matkou přírodou, takže souvisí s konkrétností a hmotnými záležitostmi.


7. Klouby

Klouby často představují spojení, kontakt.

Podíváme-li se na tělo jako odraz společnosti, můžeme pochopit, proč klouby, místa kde se spojují kosti představují různé stupně vztahu mezi lidmi: čím dále od hlavy (hlavy rodiny) tím vzdálenější příbuzenství nebo nižší sociální status. Kotníky a zápěstí představují vázanost a náramky umístěné tam (šachový vzor většinou) často symbolizují závazek.


Tradiční umístění by vás nemělo odradit od umístění vašeho tetování na část těla, která je pro vás vhodná. Věříme, že design musí být naplněn významem především pro jeho nositele.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page