top of page

Symboly a významy Polynéského a Maorského tetování

Tento článek obsahuje krátký seznam nejčastějších symbolů a motivů. Existuje mnohem více znaků, než uvádíme zde, nicméně buď jejich význam není znám, nebo si o něm nemůžeme být zcela jisti. Oceánie má desítky velkých ostrovů a stovky malých, takže je téměř nemožné dát jednoznačnou definici pro každý znak. Ze stejného důvodu je neuvěřitelně obtížné "číst" již hotové tetování - protože hodně závisí přímo na výběru tatéra. Velké prvky se skládají z menších, z nichž každý má svůj význam, který ovlivňuje celkový význam. Velká část z nejznámějších symbolů pochází z Marquesanské tradice, nejvíce kompletní záznam, o kterém se objevil v roce 1928 na základě záznamů pořízených Karlem von den Steinem během cesty v letech 1897-98.


Enata - lidská postava

Lidské postavy (Enata) v Marquesanském jazyce představují muže, ženy a někdy i bohy. Tento vzor může být umístěn v tetování pro označení přátel, blízkých a drahých lidí, příbuzných. Umístěné vzhůru nohama mohou být použity k reprezentaci poražených nepřátel.

Zde je několik příkladů motivů Enata, které ukazují, jak se symbol vyvinul z jeho obrazové reprezentace na běžně používanou stylizovanou verzi:

Ještě více stylizovaný tento motiv se nazývá Ani Ata


Ani Ata - lidé tvořící kruh

V překladu se tento motiv nazývá "oblačná obloha". Podle legendy, Rangi (Nebesa) a Papa (Země) existovali neuvěřitelně blízko k sobě a jejich děti žily mezi nimi v úplné tmě až do té doby, dokud jeden hrdina nezvedl Rangi nahoru a pustil dovnitř světlo. Je to společný motiv pro všechny polynéské národy a používá se k reprezentaci nebe, stejně jako předků, kteří chrání své potomky.

Lidské postavy spojené do páru tradičně označují svatbu, manželství:

Často se obraz muže a ženy liší od sebe:

Jiné verze lidských postav se často používají k reprezentaci válečníka, zejména při držení oštěpu nad hlavou (viz také další symbol - Kena):


Kena - bojovník

Kena je Marquesanský mytologický hrdina a stejné jméno je dáno symbolu, který ho reprezentuje, a často se používá k reprezentaci válečníka zvláště pokud postava drží kopí nad hlavou.


Z tvaru Keny pocházejí tyto zjednodušené motivy. Občas z původního obrázku zbyl jen trup a hlava:


Tiki - Figura

Jeden význam slova Tiki je „figura“. Taky Tiki je jméno dané pro postavy podobné lidem, které obvykle představují polobohy, na rozdíl od Atua, bohů, kteří se obvykle lidem zjevují ve tvaru zvířat, jako jsou ještěrky. Jako Aumakuové mohou Tiki také představovat zbožštěné předky, kněze a náčelníky, kteří po své smrti vyrostli do stavu polobohů. Symbolizují ochranu, plodnost a slouží jako strážci.

Mata Hoata

Stylizací postavy Tiki znovu a znovu dosáhneme velmi zjednodušené verze, která se nazývá Mata Hoata, kde se oči, nosní dírky a uši Tiki stanou nejvýraznějšími prvky:


Pongaihu - Vševidoucí nozdry

Nozdry zůstávají důležitým prvkem v designu Tiki, protože se věřilo, že ucítí nebezpečí, než ho uvidí (to vysvětluje, proč mají některé postavy Tiki zavřené oči). Vševidoucí oko bylo později odvozeno od kombinace oka a nozdry Mata Hoata. Tento symbol byl často umístěn na zadní straně kolena, aby vyděsil nepřátele a ochránil záda válečníka:

Ve stejných liniích jsou někdy vyobrazeny pouze části Tiki, které poskytují ochranu, jako jsou oči, uši nos a ruce:

Figurky Tiki mohou být zobrazeny v pohledu zepředu (někdy s vyplazeným jazykem jako symbol vzdoru vůči nepřátelům) nebo v pohledu z boku. V druhém případě se často dvě figurky Tiki dívají opačným směrem, což znamená, že přinesou ochranu před nebezpečím přicházejícím ze všech stran.


Manaia

Manaia je mytologické stvoření v maorské kultuře a je obvykle zobrazováno s hlavou ptáka, tělem muže a ocasem ryby, většinou ve tvaru osmičky jako na obrázku. Je považován za posla mezi hmotným světem a světem duchů a symbolizuje ochranu před zlem, podobně jako strážný anděl.

Taniwha - duch ochrany

V maorské mytologii jsou Taniwha bytosti žijící v hlubokých jezerech, temných jeskyních nebo v moři, zvláště tam, kde jsou přítomny nebezpečné proudy nebo příbojové vlny. Mají dvojí povahu a mohou být buď mocnými ochrannými strážci (*Kaitiaki), nebo nebezpečnými a dravými bytostmi trestajícími každého, kdo nerespektuje posvátná místa. Jako strážci byli také oblibené mezí válečníky. Věři se, že Taniwha útočili na nepřátele svého rodného klanu, zabíjeli a požírali je. Z tohoto důvodu není neobvyklé vidět je reprezentované s kopím v jedné ruce a mužem, kterého pojídají, v druhé. Taniwha se mohou jevit v několika podobách, ale obvykle jsou zobrazováni s lidskou hlavou ale ústy ve tvaru zobáku a tělem hada.

*Kaitiaki je novozélandský maorský termín používaný pro koncept opatrovnictví, pro nebe, moře a zemi.

Aumakua - duch předka

Aumakua je jméno pro duchy ochrany, kteří jsou spřízněni s rodinou a které členové rodiny dědí po generace. Často jsou to zbožští předkové, slavní a respektovaní v životě, vracejí se jako strážci rodiny. Obvykle se ukazují potomkům v podobě zvířat, aby je vedli, učili, varovali a dokonce trestali. Mezi člověkem a jeho Aumakua musí existovat vzájemný respekt.

Wakapīhau - stonožka

I když stonožka nemá jedovaté bodnutí, její symbolika připomíná štíra. Jehí agresivní povaha symbolizuje bojový duch, válečníky, odhodlání. Následující dva obrazy jsou stylizací stonožky a tradičním motivem, který ji reprezentuje.


Moko - ještěrka

Ještěrky a gekoni se nazývají Mo'o nebo Moko a hrají důležitou roli v polynéských mýtech.

Ještěrky jsou mocné bytosti, které mohou přinášet štěstí, mají spojení s bohy neviditelným světem. Současně mohou přinést smrt nebo špatné znamení nerespektujícím lidem. V australské domorodé kultuře ještěrky představují regeneraci, transformaci, přežití v obtížných podmínkách. V maorské kultuře jsou spíše ochránci a pečovatelé. Jsou často pohřbeni vedle nově postavených domů a vyřezávání na stěnách. Tím udržují nemoci a zlé duchy co nejdále od domů. Také ještěrka je někdy vnímána jako předchůdce člověka a zdá se, že to vysvětluje takovou podobnost mezi zjednodušeným obrazem gekona a člověka:

Moko je také jméno maorského tetování obličeje, které je také považováno za posvátné a jehož název může pocházet ze starých kreseb, který představovali ještěrky jako za znamení božského původu. Mýty říkají, že Moko mohou nosit pouze lidé Maori. Lidé, kteří nepatří ke kmeni (Pakeha), by měli místo toho použít Kirituhi vzory nebo jiné dekorativní styly, které mohou být aplikovány kdekoli. Prvky Moko jsou stejně důležité jako jejich umístění, sdělují informace o nositeli, jeho postavení a postavení jeho předků.


Honu - želva

Želva je dalším důležitým tvorem ve všech polynéských kulturách a byla spojena s několika významy. Většinou mořské želvy symbolizují zdraví, plodnost, dlouhý život, základ, mír, odpočinek, námořnictví. Polynéské slovo "Hono" taky znamená "spojit, sešít dohromady", což vysvětluje význam tohoto symbolu jako komunity, rodiny (stejně vysvětlením pro to může být skutečnost, že želvy překonávají obrovské vzdálenosti, aby se vrátili na místo svého narození a tam dáli život další generaci). Země a oceán jsou dvě poloviny světa a želva může existovat v obou polovinách a pohybovat se mezi nimi. A proto se předpokládá, že želva stejně svobodně může pohybovat ze světa živých do světa mrtvých a zpět, doprovází mrtvé na jejich poslední cestě.


Dva symboly podobné lidskému obrazu (Enata) jsou tradičním obrazem želvy:

Jiný vzor označující želvu napodobuje její krunýř:

Ika - ryba

Ryby jsou hlavním zdrojem potravy pro polynéské lidi. Symbolizují bohatství, prosperitu a život. Ryba, jako symbol hojnosti, je aplikován na zdi domů a kánoe - přitahuje požehnání bohů.


Specifické ryby jsou často identifikovány stylizovanými motivy představujícími specifický rys, který mají, jako jsou zuby pro žraloka (Niho Mangō), které se objevují ve většině návrhů a na kterékoli části těla.


Další vzor zobrazující rybí šupiny přináší ochranu majiteli:


Niho Mangō - žraločí zuby

Žraločí zuby si zaslouží svůj vlastní prostor: žraloci jsou jednou z oblíbených forem, ve které se Aumakua ukážou člověku. Představují ochranu, vedení a sílu, zuřivost, válečníka, ale jsou také symboly přizpůsobivosti v mnoha kulturách. Několik vzorků ukáže stylizaci žraločích zubů, a to jak jednorázových, tak zdvojnásobených:


Řada žraločích zubů aplikovaných kolem kotníku má svůj původ z Havajské legendy: jedna žena při plavání byla pokousána žralokem do kotníku. Žralok byl její Aumakua, ale kousl ji, protože ji zpočátku nepoznal. Žena hlasitě vykřikla své jméno a žralok ji okamžitě pustil a omlouval se za svou chybu. Žralok slíbil, že se tato chyba už nebude opakovat, protože na kotníku ženy zůstanou jizvy po zubech a on ji okamžitě pozná. Z tohoto důvodu mnoho kmenů aplikuje na kotníky vzor zobrazující žraločí zuby ("Niho mano"), který jim poskytuje ochranu ve vodě.


Mango Pare - žralok kladivoun

Žralok kladivoun představuje houževnatost, sílu a odhodlání, ale je také symbolem společnosti, protože žraloci se vždy pohybují ve skupinách mnoha jedinců.

Níže je uvedeno několik příkladů maorských vzorů zobrazujících motiv Mango Pare, od složitých vzorů po jednodušší:


Hiku Atu - ocasy tuňáka

Vzor, který vypadá jako žraločí zuby, se nazývá Hiku-Atu a znamená „více ocasů“ . Představuje ocasy tuňáka a symbolizuje energii, obratnost, zručnost a hojnost:


Moray tuna - Muréna nebo úhoř

Úhoři se v polynéských mýtech často objevují jako zlí duchové. Dokážou žít v moři i ve sladkých vodách a vypráví se mnoho příběhů o úhořích, kteří oklamali a sežrali člověka. Symbolizují zlé duchy, protivenství a nemoci.


Tohorā - Velryba

Velryba symbolizuje hojnost, rodinu, péči, výchovu.


Aihe - Delfín

symbolizuje hravost, radost, přátelství.


Opelu māmā - Barakuda

představuje divokost, odhodlání, bojovníka.


Ika Pire - Marlin

je symbolem rychlosti a bystré mysli, směřující přímo ke svým cílům.


Manta nebo rejnok

symbolizuje eleganci, svobodu, moudrost a ochranu.


Hikara Moana - Mořský ježek

má skoupý a drsný vnější povrch, ale měkký a lahodný vnitřek, což se odráží v jejich významu. Používají se také k symbolizaci světla ve tmě.


Kosatka

Představuje ochranu, sílu, rychlost a nebezpečí.


Kutai - Mušle

Mušle hrály důležitou roli v životě polynéských lidí: jejich měkkýši jim poskytovali potravu a jejich lastury byly používány k výrobě nářadí pro každodenní život; leštěné mušle byly také používány jako peníze a vyřezávané mušle byly ceněným darem. Díky svému tvaru také symbolizují bezpečný úkryt a intimitu.


Api - Mušle Tridacna

Mušle, jako jsou Tridacna, symbolizují páry, manželství, svazek. Jmenují se Api, což je kořen mnoha slov jako Apipi = spojené nebo Apipiti = dohromady.


Používají se také k reprezentaci žen:


Manu - pták

Ptáci přebírají svůj význam ze svých zvyků a chování a objevují se v mnoha polynéských příslovích a rčeních. Obecně představují svobodu, schopnost povznést se nad pozemské záležitosti a sledovat svět z vyšší perspektivy a často byli považováni za posly Atua, bohů.


Manu Hikaka - Fregát

Fregaty jsou ptáci cestující na dlouhé vzdálenosti a jejich specifické rysy symbolizují plavbu, objevování.


Kererū - Holub

Holubi byli běžní v životě polynéských lidí a byli loveni, aby spojili plody země a moře. Jejich zvyky byly sledovány a přivlastnili jim jejich symboliku: holubi se páří na celý život, a když byl jeden z nich zraněn druhý ji zakryl svými křídly, aby ji ochránil, i když to může znamenat, že bude chycen. Z tohoto důvodu design dvou holubů, kteří se pronásledují, symbolizuje partnery, kteří si pomáhají v nouzi.


V polynéských vzorech je oheň často reprezentován pomocí ptáků.


Odlišný pták mezi hejnem podobných se používá k reprezentaci hrdosti, jedinečnosti:


Pokiha Rere - létající liška

Létající lišky jsou největší netopýři na světě a pocházejí z Austrálie. Jsou to vysoce sociální zvířata žijící ve velkých komunitách zahrnujících někdy tisíce jedinců. Nikdy neopustí svou komunitu ani po dosažení dospělosti. Symbolizují pospolitost, mateřský pud, ale také operozitu a hyperaktivitu. Následující vzorek je zmutován ze samojského tradičního tetovacího motivu zvaného Pe'a.


Matau - Háček na ryby

Tichý oceán má tolik ryb, že jen vlastnit rybí háčky znamenalo být bohatý. Rybí háčky, neboli Matau, jsou ve skutečnosti běžné symboly hojnosti, prosperity, hojnosti, štěstí. Když se koncept chytí a drží, podobně jako ryba, rybí háčky se používají k symbolizaci znalostí, inteligence a mohou také představovat příslib.


Manu kupenga - Síť pro ptáky

Při lovu ptáků polynéští lidé často používali speciální sítě, které házeli nebo se schovávali mezi stromy, kde byli ptáci nuceni létat a unikat před lovci. Sítě představují hojnost, solidaritu, dovednost. Vzhledem k tomu, že jsou vyrobeny z několika provázků spletených dohromady, aby bylo dosaženo konečného výsledku, symbolizují týmovou práci, spojení. Představují také štědrost, protože v životě polynéských lidí bylo tak důležité projevovat štědrost vůči méně šťastným rybářům a lovcům: pomáhá to posílit komunitu a zajišťuje, že každý má vždy dost na živobytí; nikdy nevíte, kdy budete mít smůlu na řadě a i vy můžete dříve nebo později potřebovat pomoc.


Maka Ihe - špička oštěpu, kopí

Dalším klasickým symbolem používaným k reprezentaci válečníka je samotné kopí:


Špička oštěpu je často stylizovaná jako řada kopí. Existuje spousta možností obrazu:


Také tento vzor může symbolizovat jakékoliv ostré předměty, bodáky rejnoků a samce zvířat.


Adze - sekera

Kamenný nástroj Adze byl používán pro mnoho účelů, včetně války. Hlavně s jeho pomocí vyřezávali kánoe a stavěli domy. Symbolizují řemeslo, operu, autoritu a sílu (fyzickou i duchovní), překonávání překážek.


Mere - obušek

Plochý krátký obušek používaný v bitvách převážně náčelníky. Byly předány generacemi a někdy vyměněny náčelníky při slavnostních příležitostech. V tetování tento symbol znamená náčelníka, vůdce, čest, respekt, vznešenost, ušlechtilost - obecně všechny vlastnosti, které jsou vlastní náčelníkovi kmene.


Peka 'Enana - Kříž lidí (Markézský kříž)

Tento symbol býva odvozen od symbolu kraba bez hlavy a se čtyřmi symetricky tkanými končetinami. Polynésané věřili, že centrum emocí je v žaludku. Toto je proto třeba považovat za úplný design sám o sobě. Býva ale taky spojován s krunýřem želvy. Připomíná tak hinduistický symbol slunce a má podobné významy - věčnost, harmonii a rovnováhu mezi živly.


Ra - slunce

Slunce ztělesňuje životodárný zdroj, mužskou energii a symbolizuje prosperitu, bystrého ducha, vedení a velikost. Stejně jako u mnoha kultur po celém světě, cyklický východ a západ slunce vytvořil koncept kontinuálního návratu, věčnosti, který nachází paralelu v motivu spirály. Východ slunce je spojen s obnovou a ani západ slunce není vnímán jako smrt, ale jako průchod do světa za ním. V závislosti na tom, které symboly jsou použity k reprezentaci profilu slunce, se spojují různé významy. K vytvoření slunečních paprsků se hodí několik symbolů, jako je ten nahoře, který obvykle představuje hory a symbolizuje stabilitu, nebo jako žraločí zuby dole:


Lze použít i stylizovaný motiv mušle honu a často se používají i vlny:


Moana - oceán

Oceán je druhým domovem polynéských lidí a místem jejich odpočinku, když odjíždějí na svou poslední plavbu (želvy se prý připojují k odplutým a vedou je k cíli), což znamená, že moře je někdy používáno jako symbol smrti. Protože oceán je primárním zdrojem potravy, není divu, že tolik ovlivňuje mýty a tradice. Všichni tvorové v něm žijící jsou spojeni s několika významy obvykle zmutovanými z jejich charakteristických rysů a zvyků. Oceán, moře, mohou být reprezentovány vlnami, jejichž několik stylizací je níže; představují život, změnu a kontinuitu prostřednictvím změny, bohatství.


Květiny a rostliny

V polynéských vzorech se často objevují květiny, hlavně květy ibišku, Frangipani a Tiare. Obvykle představují krásu, ženskost a radost, ale také představují děti jako "nové květy". Většinou je používají ženy ale nerozkvětlé květy můžou nosit i muží.


Pua Aloalo - Havajský Ibišek

Květ žlutého ibišku je pravděpodobně nejznámější květinou z tichomořské oblasti. Je to národní symbol Havaje a symbolizuje krásu, ženskost, vášeň. Je to také symbol pro „ostrovní atmosféru“, uvolněný a nenucený způsob života, který je tak přirozený na tak přirozeně požehnaných ostrovech.


Tiare - Gardénie

Gardénie je národní květinou Francouzské Polynésie a stala se symbolem reprezentujícím tradiční tahitský tanec. Symbolizuje krásu, ladnost, smyslnost. Květiny gardénie se často používají k přípravě typických girland, které se nosí na krku a obdarovávají návštěvníky, na Havaji nazývané „ei“ nebo „lei“. Květiny gardénie se také nosí za uchem jako ozdoba do vlasů a v mnoha polynéských tradicích to znamená, že žena je vzata, pokud je květina umístěna vlevo a nebo dostupná, pokud je umístěna vpravo.


Frangipani - Plumérie

Květiny Frangipani sdílejí podobný význam jako květy Tiare a symbolizují krásu a lásku.

Mohou být použity k zobrazení dětí a také symbolizují úkryt a ochranu.


Kava kava - Pepřovník opojný

Kava kava byla posvátná rostlina, často používaná při náboženských obřadech. Žvýkáním nebo tlučením jejích kořenů se získáva nápoj, který má lehce omamné vlastnosti. Tento nápoj se používá k přípravě mysli na komunikaci s Atuou, bohy, nebo k léčbě některých nemocí.


Symbolizuje požehnání, uzdravení a mír.


Puawhananga - květina Clematis paniculata

Rostliny Puawhananga se používaly k léčbě některých nemocí jako jsou migrény, takže květy Puawanangy symbolizují léčení.


Koru - záhyb, smyčka

Slovo Koru znamená „záhyb, smyčka“ a používá se k identifikaci vzoru rozvíjejícího se kapradí. Je to velmi důležitý prvek v maorském umění a kultuře a lze jej nalézt jako částečně stočenou linii i jako plnou spirálu. Představuje život, nové začátky. Maorové říkají: „Mate atu he tetekura, ara mai he tetekura“, což znamená „Jak jeden list kapradiny zemře, jeden list kapradiny se zrodí“; symbolizuje kontinuitu života, tradic a genealogie. Je zajímavé, že tete kura lze přeložit také jako „náčelník“. S tím souvisí i dospělá kapradina symbolizující dospělost.


Dvojité Koru lze také použít k označení rodiče s dítětem:


Spárovaný Koru se stylizuje do dvojité spirály, která se také používá v tetování Ta Moko k reprezentaci předků a rodokmenu válečníka. Jednotné spirály souvisí s ženskými předky a dvojité spirály s mužskými.


Ipu - tykev (nádoba)

Ipu je stylizací tykve a pro markézské tetování znamená to samé jako spárovaná spirála Koru pro maorské tradice. Markézané si tetovali svůj rodokmen na zadní stranu paží pomocí Ipu umístěných v nad sebou, která představovala předky a příbuzné, přičemž ti nejbližší (nebo podle některých zdrojů nejstarší) byli nahoře.

Je to velmi běžný symbol, který se objevuje ve většině tetování a má mnoho souvisejících významů, všechny související se životem a jeho generující silou: je to symbol plodnosti a zrození.

a používá se také k reprezentaci matky.

Dva párové Ipu obvykle představují manželství podobně jako párové Enata.

Legenda říká, že Hilo (Tiki námořník a božstvo) udržoval dobré větry v tykvi a tradice spojují tvar tykve s tělem Ronga, boha kulturních rostlin a plodnosti.


Wharariki - Lenovník obecný

Maorové považují rostlinu lenovníku obecného za posvátnou. Její jádro představuje spojení mezi rostlinou samotnou, zemí a lidmi. Jeho listy představují rodinu. Vnitřní, menší list, představuje dítě, jeho dva rodiče ho objímají ze dvou stran a předci je všechny objímají a chrání navenek jako Aumakua své členy rodiny. Když se stříhaly listy Wharariki, vždy se to dělalo s velkou úctou, stříhaly se pouze vnější listy, aby nedošlo k oslabení rostliny. Stylizovaný motiv listů Wharariki se nazývá Ritorito:


Ti(-Plant, -Flower) - Dračinka Křovitá

Ti Plant je vidět po celé Havaji a je velkou součástí havajské tradice a kultury. Rostlinu Ti přinesli na ostrovy Polynésané, kteří je považovali za božskou moc. Listy používali kněží Kahuna při svých náboženských obřadech jako ochranu k odhánění zlých duchů a přinášení dobra.


Tapa'au - prýmek, šňůra

Copánky a šňůry také představují předky, spojení, mají svá vlákna propletená jako vztahy mezi příbuznými. Protože je oplet mnohem pevnější než jedno vlákno, společenství je mnohem silnější než jeho jednotlivé prvky a čím více vláken je spojeno dohromady, tím silnější bude šňůra. Představuje také rodinu a tradice: předci jsou počátkem šňůry rodiny, přičemž druhý konec představuje nově narozená miminka. Šňůra se s novými generacemi prodlouží, ale předci zůstanou její součástí a zachovají si svůj význam pro pevnost lana. Nezapomeneme na naše předky a tradice, jinak se naše šňůra bude zmenšovat a slábnout.


Nīkau - palma

Palmy jsou symbolem tichomořských ostrovů a představují mír, dobré vibrace, vyrovnanost. Kokosové palmy jsou darem pro ostrovany, protože dávají vlákna, ovoce, dřevo, dokonce misky, a tak představují hojnost, prosperitu.


Tea Ara Poutama - cesta

Dá se to přeložit jako „Roztrhaná cesta“; tento motiv představuje cestu k poznání, která není nikdy přímá a snadná.


Te ha

Dech života.


Pito - Pupek

Představuje pupek a symbolizuje narození a nezávislost na přestřižení pupeční šňůry.


Kopikopiko - Zkroucení

Symbolizuje věčnou lásku a spojení. Představuje dva životy, které, i když jsou občas odděleny (např. kvůli plavbě), nakonec vždy zůstanou spolu.


Verze s trojitým twistem je obvykle označována jako setkání různých kultur:


Cesta Kamehameha

Kamehameha známý také jako Kamehameha Veliký, byl dobyvatel a první vládce Havajského království v první polovině 19. století. A tento motiv zvaný „cesta Kamehameha“ se obvykle používá k zobrazení stezky, náročné cesty.


Stojící kameny

Představují úspěchy.0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page