top of page

Ochrana životního prostředí

Třídění odpadu

Ve studiu třídíme odpad takto:

  • Plast – každý týden vytřídíme 120 l plastu.

  • Papír – každý týden vytřídíme 120 l papíru.

  • Kartón – jednou za 2 měsíce vyvezeme na sběrný dvůr 2-3 svazky kartónů. Ano, kartón se třídí zvlášť.

  • Elektro – jednou za 6-12 měsíců vyvezeme krabici s různým elektro-odpadem na sběrný dvůr.

  • Nebezpečný odpad – kontaminovaný a nebezpečný odpad nám odváží specializovaná firma. Dle jejich informací se tento následně spaluje.

  • Směsný odpad – 120 l je vyvážen jednou týdně.

 

Ekologický tisk

  • Snažíme se co nejvíce se vyhýbat papírovým katalogům, jelikož je to obrovská spotřeba papíru a vše potřebné se dá najít na internetu.

  • Ve studiu máme 2 druhy tiskáren (z technických důvodů) LED a inkoustovou. Pokud potřebujeme tisknout větší množství papírů, používáme šetrnější inkoustovou tiskárnu, která se doplňuje naléváním barvy.

  • Nezbytné papírové dokumenty jako souhlasy se zákrokem tiskneme na druhou stranu již použitého papíru.

 

Spotřeba elektřiny

  • V celém studiu jsou jen LED žárovky, které ušetří hodně energie. Dokonce v softboxech na pracovních místech tatérů nejsou žádné obyčejné 120W žárovky, ale poměrně drahé ale šetrné 60W LED žárovky.

bottom of page