Minimalistické tetování

Malé tetování, mini tetování, minimalistic tattoo.

Co je minimalismus?

Minimalismus je směrem, který se charakterizuje přirozenou stručnosti při výběru prostředků pro vyjadřování. Bez ohledu na to, jaké oblasti odpovídá tento styl, jeho cílem je vytvoření přesné a jednoduché kompozice. V takovém případě vnější podoba nebude odvádět od podstaty. Minimalismus je především uměleckým směrem, ale už dávno překročil hranice umění. Tento styl lze vysledovat v malbě, hudbě, architektuře, literatuře, projevuje se také v designu, ať už je to design interiéru nebo oblečení. ​

Témata

Témata tetování v tomto stylu jsou rozmanitá. Zdá se, že široký výběr témat je omezen pouze fantazií autora návrhu. Tetování zobrazuje lidi, ptáky, zvířata, nebeská tělesa, neživé objekty. Dá se také potkat se zavedenými symboly, jako jsou srdce nebo nota. Pro minimalistický styl jsou také typické ornamenty. Hodně se tetují různé geometrické tvary. Minimalistické tetování se nemusí nutně skládat jenom z jednoho prvku. V tomto stylu mohou být provedeny kompozice, ve kterých je každý obrazec stejně významný, neboli hlavní „postava“ se doplňuje vysvětlujícími nebo dekorativními prvky. Nemusíte se mýlit ohledně velikosti minimalistického tetování. Obrázky provedené v tomto stylu jsou často opravdu velmi malé. Existují ovšem i takové tetování, které zabírají větší části těla, například celou paži nebo celá záda.

Společné prvky

Minimalismus má určité vlastnosti, které jsou společné jak pro architekturu a malbu, tak i pro tetování. Kromě toho, že je stručný, je navíc i monochromatický/jednobarevný. Tetování v tomto stylu má omezenou paletu barev. Černobílé variace jsou běžné, ale existují i jiné. Pro takové tetování vybírají klienty tetovacího salonu obvykle tmavé tóny, omezené maximálně na tři nebo čtyři barvy. Pro minimalismus je charakteristické použití omezeného počtu prvků. Tetování v tomto stylu je často schematické a jednoduché. Proč máme pečlivě vykreslovat každý potřebný detail, například, jak je to typické pro realismus, když můžeme jen pomocí několika linek ukázat celou podstatu obrázku? Při vytváření návrhů se používá funkční přístup. A proto máme jen ty nejjednodušší obrázky – Mickey Mouse ve tvaru obrysu hlavy myši, vážka ve formě hůlky s křídly, kotva sestávající se ze spodního oblouku, kříže a kruhu na jejím konci. Tento styl je jednoduchý z hlediska tématu, avšak kvalitní provedení velice záleží na praxi tatéra. Minimalismus nepřipouští drobné vady, jako například nerovnoměrné čáry a kružnice. Větší práce také vyžadují od tatéra umění zacházet s grafickými editory.

V Black House Tattoo minimalismus tetuje většinou:

 

Taky můžete přečíst více o výběru tetování zde:

 

Galerie minimalistických tetování naších tatérů: