Zpracování osobních dat

Zpracování osobních dat

Pro elektronickou komunikaci

Vyplněním Vašich osobních údajů se BLACK HOUSE TATTOO s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČ 4385322, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno a příjmení, Telefon, 2 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem komunikace s klienty a tvoření nabídky.

Pro souhlas se zákrokem

Vyplněním Vašich osobních údajů se BLACK HOUSE TATTOO s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČ 4385322, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Bydliště, Datum narození, Email, Jméno a příjmení, Telefon, 3 měsíce po podepsání. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a tvorba požadavku klienta. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Bydliště, Datum narození, Email, Jméno a Příjmení, Telefon, 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky a vedení účetnictví. Tyto údaje dále předáváme subjektům Světlana Prikazčiková.

Pro prohlášení zákonného zástupce

Vyplněním Vašich osobních údajů se BLACK HOUSE TATTOO s.r.o., se sídlem Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Datum narození dítěte, Jméno a příjmení dítěte, Jméno a Příjmení zákonného zástupce, Telefon zákonného zástupce, 3 měsíce po podepsání. Tyto údaje zpracováváme za účelem.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email i.sorokin@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti: BLACK HOUSE TATTOO s.r.o.,Turnovská 477/6, 18000 Praha 8.

Sledujte nás:
2018-09-16T18:42:31+00:00