Tetování anděla

Od chvíle, kdy si lidé poprvé vyvinuli smysl svého individuálního místa ve věčném pořadí života a smrti, hráli andělé ústřední roli v kultuře, a tedy i umění. Andělé představují vše, čeho nemůžeme dosáhnout jako smrtelné bytosti. Ačkoli se jejich podoba a zastoupení mohou výrazně lišit, andělé se vyskytují téměř v každém náboženství, jejich role je téměř vždy posly mezi lidstvem a bohy nebo jako bytosti, které jednají jako naši ochránci nebo strážci. I když nyní běžně zobrazujeme anděly jako krásné okřídlené stvoření, které se třpytí nevinností a čistotou, je to z velké části křesťanský pohled - západní chápání andělů. V jiných náboženstvích existují bytosti, které, i když by se na povrchu nemusely jevit jako andělé, plní podobnou funkci, to jest jako poslové bohů. Příklady zahrnují valkyrie z norské mytologie, které přenášejí padlé válečníky do Valhally a dévove buddhismu, neviditelní duchové, kteří obývají vzdušné říše mezi nebem a zemí.

Přečtěte více o výběru tetování zde:

Galerie tetování naších tatérů: