Motivy tetování

Tetování vypráví příběh. Obsahují symboliku a význam nad rámec jejich jednoduchého vizuálního exteriéru, ať už to bylo zamýšleno nebo ne. Jsou to vnější projevy vnitřního přesvědčení. Tento katalog se zaměřuje na symboliku. Je to průvodce společnými vzory, symboly a motivy ve světě tetování - způsob, jak dekódovat významy za inkoustem.

 

Svět tetování a symbolika použitá v něm jsou neuvěřitelně složité, datují se tisíce let a zahrnují obrovské množství skupin, kultur a dokonce i civilizací. Tento slovník nemohl toto vše do hloubky pokrýt a nezaměřoval se na to. Místo toho vybírá některé z nejběžnějších a nejoblíbenějších symbolů ze světa moderního tetování i moderního světa samotného a nastiňuje často podmanivé příběhy za nimi.

 

Všechny položky v tomto katalogu byly vybrány, protože byly buď vnitřně spojeny se světem tetování - například tradičními námořnickými tetováními, nebo tetováním, které nosí japonské zločinecké gangy známé jako yakuza - nebo proto, že jejich významy jsou tak zakořeněny v naši psychice, že se stali součástí tetovací slovní zásoby a jsou nyní populárními motivy - například starodávnými symboly, jako je například buddhistický Ohm. Zahrnuty jsou také širší pojmy, které vysvětlují různé běžné tetovací a umělecké styly, z nichž mnohé nesou taky symbolický význam.

 

Katalog tetování Black House Tattoo je zamýšlen jako zdroj inspirace a také nabízí nějaké rady a zasvěcení do světa tetování. Ať už jste se rozhodli dostat tetování před okamžikem, nebo jste ho plánovali roky, až do nejmenších detailů, vědět něco o tom, čím se chystáte potetovat, vám pomůže - zejména při jednání se symboly nebo ikonografií které mají hluboký historický nebo kulturní význam. Tetovací kruhy jsou plné příběhů o lidech, kteří se rozhodnou pro tetování kanji, například jen proto, aby zjistili, že prostřednictvím některých základních chyb jsou trvale označeni něčím, co zní „Jeden pes“ místo „Jedna láska“.

 

Cílem této knihy je konečně otevřít něco o fascinující historii tetování a jeho použití v nesčetných kulturách v průběhu let. Ať už hledáte inspiraci pro vlastní tetování, nebo se prostě zajímáte o bohaté a rozmanité příběhy zakomponované do této jedinečné umělecké formy, doufáme, že tento katalog vám pomůže pochopit skryté významy zakotvené v mnoha tetování a - možná - vytvořit si svůj vlastní životní příběh inkoustem.